Jdi na obsah Jdi na menu
 


V poradenskom centre sa často stretávame s otázkou:

"či môže invalidný dôchodca pracovať bez ohľadu na to,
aby mu bol odňatý invalidný dôchodok."

Podľa v súčasnosti platného zákona o sociálnom poistení (513/2006 Z.z) je dobré vedieť, že:

  • poberaním akéhokoľvek druhu dôchodkovej dávky, teda ani invalidného dôchodku, nie je obmedzené právo na zamestnanie alebo podnikanie na základe živnosti.

  • Popri poberaní invalidného dôchodku teda môžete zároveň pracovať alebo byť SZČO, vtedy vaše dôchodkové odvody platíte vy a v prípade, že ste zamestnaní, aj váš zamestnávateľ.V súčasnosti pracujúci invalidný dôchodca, ktorý má vyššiu ako 70% mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, je vyňatý z povinného platenia nemocenského poistenia, invalidného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zo svojho vymeriavacieho základu odvádza iba odvody na starobné poistenie. Ak chce mať nárok na nemocenské dávky v prípade ochorenia, može sa v pobočke Sociálnej poisťovne prihlásiť na nemocenské poistenie ako dobrovoľne poistená osoba.

  • popri poberaní invalidného dôchodku pracujete, vzťahujú sa na vás práva a povinnosti, ako na každého zamestnanca.

  • Ak ste popri poberaní invalidného dôchodku SZČO, vzťahujú sa na vás práva a povinnosti SZČO.

  • Ak ste zamestnancom silových rezortov, vzťahujú sa na vás pravidlá ako na zamestnanca silových rezortov.

  • Výška príjmu nemá vplyv na vyplácanie invalidného dôchodku!

  • !!!Príjem má však vplyv na výšku poskytnutých peňažných príspevkov, ak žiadate o kompenzáciu podľa zákona o sociálnej pomoci!!! Ak celkový príjem (invalidný dôchodok, príjem zo zamestnania a iné prípadné príjmy) prekročí dvojnásobok sumy životného minima, strácate možnosť poberať peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného
    postihnutia.


       Zamestnaním sa zvýšená ochrana zamestnanca so zdravotným postihnutím nekončí, pretože úrad naďalej sleduje jeho pracovné podmienky a úspešnosť integrácie do pracovného procesu. Ak chce zamestnávateľ rozviazať pracovný pomer s občanom so zdravotným postihnutím, musí požiadať úrad o udelenie súhlasu.


Zdroj: internet